Fortolkning af borste prisliste

I ethvert selskab, hvor en blanding af luft og gasser, dampe og brændbare tåger kommer ind, er der risiko for antændelse og følgelig for en eksplosion. Under produktionen sammensættes og opbevares statisk elektricitet.

Udledninger af akkumuleret energi er også moderigtigt i det indhold, der er fuldt af antændelige stoffer, udgør en trussel for sikkerheden for personale og alle hjem. Det er delvis arbejdsgiverens del at sikre, at disse stoffer fjernes fra luften og for at forhindre, at de installeres gennem tilstrækkelig ventilation. Det er i det mindste en drink ud af mange forpligtelser, som loven fra økonomiministeren af ​​8. juli 2010 faktisk sætter minimumskrav til tillid og hygiejne på arbejdet, der er relateret til muligheden for en eksplosiv atmosfære inden for arbejdsområdet.Arbejdsgiveren skal give sit personale sikre arbejdsvilkår, og hvis til trods for alle de handlinger, der er truffet i det aktuelle projekt, risikoen for en eksplosion stadig er der, skal han informere besætningen fuldstændigt om det, bestemme omfanget af faren, konstant overvåge situationen og minimere de negative virkninger af enhver eksplosion. I den sidste plan oprettes et eksplosionssikkerhedsdokument. Han skal rejse sig, før han skaber et sted i den farlige sfære. Sammen med lovgivningen forpligter arbejdsgiveren sig til:- forhindring af åbning af en eksplosiv atmosfære- forebyggelse af antændelse i ovennævnte atmosfære,- minimere de skadelige virkninger af den resulterende eksplosion.I teksten kræves det, at arbejdsgiveren registrerer alt inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på farligt udstyr. Specificerer den type forsigtighedsforhold, der anvendes, er påkrævet for at bestemme risikoen og steder, hvor antændelse kan forekomme. Det kræves, at mennesket er bekendt med alle farezoner (0, 1, 2, 20, 21, 22. Adgang til fareområdet skal være specielt markeret med en gul advarseltrekant med et sort EX-symbol i midten. Du skal også specificere evakueringsmidlerne og i succes med at foretage ændringer i plantens område med prestige til farezoner vil DZPW opdateres regelmæssigt.